MOTIVELE DEFECTARILOR

Mai jos vom explica cele mai intalnite cauze ale defectarii turbosuflantelor, altele decat cele cauzate de uzura normala.
Dacă turbosuflanta este afectată sau este evident defectă, este adesea consecinţa unei alte defecţiuni mai puţin evidente ale motorului. În această situaţie, dacă se înlocuieşte turbosuflanta, problema este rezolvată superficial, iar o reparaţie repetată este inevitabilă.
De cele mai multe ori defecţiunile elementelor periferice turbosuflantei sunt identificate şi înregistrate în memoria de defecte ale calculatorului de motor ca şi defecţiuni ale turbinei.

Pierderile de ulei- generalitati
Presiunea din carcasa turbinei şi din a compresorului este in general mai mare decât presiunea din corpul central. Prin urmare este imposibil din punct de vedere fizic să existe pierderi de ulei în condiţii normale de funcţionare. Astfel, pierderile de ulei apar aproape întotdeauna din doua motive:
-Lagărele turbinei deteriorate si deci o pierdere totală a etanşeităţii.
-Un raport necorespunzător dintre presiunea din compresor/turbină şi presiunea din corpul central.

1aVerificarea uzurii

Verificati daca axul turbosuflantei are joc axial. Jocul axial nu treubie simtit deloc cu mana. Toleranta trebuie sa fie pana la 0,05mm. Daca depistati joc axial trebuie sa reparati

2aVerificati daca axul are joc radial. In acest caz jocul se simte. el trebuie sa fie de maxim 1,00 mm. Cu toate aceste daca impingeti axul turbosuflantei spre galeria de admisie si il rotiti, paletii de la roata compresor nu trebuie sa se atinga de corpul galeriei de admisie. Daca compresorul atinge in corp, este blocat sau jocul radial este mai mare de 1 mm – reparatia turbosuflantei sau schimbarea ei este inevitabila.Este recomandat ca imediat ce constatati ca jocul este peste toleranta admisa sa reparati turbosuflanta, in caz contrar exista posibilitatea ruperii axului si deteriorarea geometriei variabile, lucru ce va duce la cresterea costului de reparatie.

 

Pierderi de ulei externe
Pierderi pe la racordul de alimentare cu ulei sau pe la racordul de scurgere:
Verificaţi dacă racordul defect este disponibil separat. În caz contrar trebuie înlocuit turbocompresorul.

Alte pierderi de ulei externe
Ulei din recuperatorul de gaze carter:
Uleiul este introdus în tubulatura de admisie a aerului prin sistemul de ventilare a carterului.
Pentru că tubulatura de aer nu este perfect etanşă, se pot produce scurgeri de ulei pe la racordurile tubulaturii care se acumulează la nivelul turbinei.
Pierderi de ulei externe
Ulei din recuperatorul de gaze carter:
Uleiul este introdus în tubulatura de admisie a aerului prin sistemul de ventilare a carterului.
Dacă garnitura de etanşare a racordului de refulare al compresorului este deteriorată (cuplaj Henn), pot apărea scurgeri de ulei provenite din sistemul de ventilare a carterului.
Aceasta defecţiune poate conduce la reclamaţii referitoare la zgomot.
Pierderi de ulei interne
-Lagăr turbină deteriorat:
Dacă lagărele turbinei sunt deteriorate, segmenţii nu mai pot asigura etanşarea corespunzătoare a circuitului de ungere, iar uleiul este evacuat din circuitul de ungere al turbocompresorului, atât pe partea de turbină, cat si pe cea de compresor.
observatie:
Lagărele turbinei sunt hidrodinamice si se auto-stabilizează în timpul funcţionării.
Astfel, este normală existenţa unui joc în regim staţionar. Atâta timp cât rotorul compresorului nu atinge carcasa acestuia, jocul este OK, respectiv lagărul nu este deteriorat!

-Conductă de retur ulei obstrucţionată / colmatată:
Dacă conducta de retur a uleiului este obstrucţionată sau colmatată, uleiul din corpul central nu se mai scurge corespunzător în carter.
In corpul central se poate crea o suprapresiune, iar uleiul este împins în tubulatura de admisie/evacuare.

-Nivel de ulei prea mare:
Daca nivelul de ulei din motor este prea mare, uleiul din corpul turbinei nu se poate scurge corespunzător.
In corpul central se poate crea o suprapresiune, iar uleiul este împins în tubulatura de admisie/evacuare.

-Sistem de ventilare a gazelor de carter defect:
Dacă presiunea din carter este prea mare, uleiul din corpul turbinei nu se poate scurge corespunzător. In corpul central se poate crea o suprapresiune, iar uleiul este împins în tubulatura de admisie/evacuare.
-Segmenţi piston uzaţi – cantitate sporită de gaze de carter:
Dacă presiunea din carter este prea mare, uleiul din corpul turbinei nu se poate scurge corespunzător.
In corpul central se poate crea o suprapresiune, iar uleiul este împins în tubulatura de admisie/evacuare.
Lipsă de putere
De obicei , se reclamă o problemă de putere când motorul intră în regim de avarie. Dacă în calculatorul de motor se înregistrează un defect referitor la turbocompresor (presiune prea mare sau prea mică), în urma procesului de diagnoză pot rezulta două cauze posibile:

1.Turbina este deteriorată sau îi sunt afectate funcţiile. În astfel de cazuri trebuie înlocuită. Mai mult, trebuie analizată pe cât posibil cauza defecţiunii, pentru că deteriorarea turbocompresorului poate fi consecinţa defectării unei alte componente ale motorului, care daca nu sunt identificate, poate conduce la reparaţii repetate.
2.Defecte ale componentelor periferice turbinei care pot influenţa presiunea de supra-alimentare. Motorul este readus în parametrii de funcţionare iniţiali fără să se înlocuiască turbina.

Lipsă de putere – defecte specifice turbinei
-Lagăr defect:
Daca lagărul este uzat, rotorul compresorului freacă în carcasa acestuia şi în consecinţă turaţia acestuia îi este încetinită. Acest lucru conduce de regula la micşorarea presiunii de supra-alimentare.

-Compresor/turbină deteriorate de obiecte străine:3a
Dacă un obiect străin deteriorează rotorul compresorului sau a turbinei, eficienţa acestuia este redusă, iar presiunea de supra-alimentare necesară nu este atinsă.
Dacă acest lucru se întâmpla pe partea de turbina (evacuare), pe lângă rotor se mai deteriorează si vanele (geometria variabila), ceea ce adesea duce la blocarea mecanismului de comandă.
O foarte mare atentie trebuie acordata deteriorarilor paletilor turbinei, deoarece acestea indica eliminarea din motor a unor particole solide – este obligatorie remedierea imediata, ca si in celelalte situatii,a cauzelor ce au dus la defectarea turbinei!

4a
-Piuliţă de blocare desfăcută:
Dacă piuliţa de blocare a tijei de comandă a vanelor este slabă, se modifică lungimea acesteia şi prin urmare şi cursa.
Prin urmare vanele nu pot fi închise suficient de mult pentru a asigura presiunea de supra-alimentare corespunzătoare.
-Depuneri pe elementele geometriei variabile:
Problemele de combustie sau utilizarea combustibililor de proastă calitate pot duce la formarea unor depuneri severe de funingine pe elementele turbinei, blocând elementele geometriei variabile. Acelaşi lucru se poate întâmpla si dacă motorul consumă prea mult ulei. În urma arderii, aditivi de ulei se depun pe elementele turbinei cauzând blocarea vanelor.5a

-Depuneri de ulei pe carcasa compresorului:
Daca gazele de carter recirculate conţin prea mult ulei, în condiţii de temperatură ridicată, se pot forma depuneri de ulei pe carcasa compresorului.
Diametrul difuzorului se reduce substanţial, lucru care poate afecta performanţele. O turbină afectată în acest fel, se poate identifica din exterior după crustă de ulei sau filmul de ulei carbonizat formate pe difuzorul de admisie al compresorului.

-Furtun vacuum scos sau deteriorat:
Dacă furtunul de vacuum a sărit sau este deteriorat, actuatorul (capsula vacuumatică) nu este alimentată cu vacuum iar mecanismul de reglare al turbinei nu funcţionează.
Lipsă de putere – Periferice
-Electro-valvă comandă presiune supra-alimentare defectă:
Dacă electro-valva de comandă este defectă, turbina este acţionată eronat si prin urmare nu asigură presiunea de supraalimentare corespunzătoare.

-punct de masa corodat :
Dacă acest punct de masă este corodat (sau este strâns necorespunzător), electro-valvă de comandă nu este acţionată corespunzător, iar în memoria de defecte se înregistrează un defect referitor la acţionarea turbinei.

-Neetanşeitate a tubulaturii de supraalimentare:
Dacă un racord nu este etanş sau un furtun este deteriorat, presiunea de supraalimentare se pierde suficient pentru ca motorul să intre in mod de avarie (limp mode).
Alte simptome: supraturarea turbinei sau zgomot.

-supapa EGR defecta:
Dacă supapă EGR nu se închide complet, se pierde o cantitate semnificativă de gaze de evacuare, şi în consecinţă energia cinetică a gazelor ce antrenează turbina este mai mică, iar presiunea de supraalimentare nu este atinsă.
-Tubulatură de aer blocată / filtru de aer colmatat:
Un filtru de aer colmatat sau un furtun înfundat determină o lipsă de aer la intrarea în compresor, şi deci presiunea necesară nu poate fi atinsă. Această defecţiune are ca rezultat, aproape întotdeauna, deteriorarea severa a rotorului ca urmare a supra-turării.

-Cablajul traductorului de poziţie al mecanismului de comandă:
În cazul în care cablajul traductorului de poziţie este deteriorat ( datorită frecării cu tubul de protecţie) calculatorul de motor primeşte informaţii eronate cu privire la poziţia geometriei variabile, iar comanda se realizează eronat sau se întrerupe comanda.
-Defecţiuni ale sistemului de injecţie:
Dacă se micşorea avansul sau arderea este incompletă datorită injectoarelor deteriorate, energia cinetică a gazelor de evacuare care antrenează turbina scade, iar presiunea de supra-alimentare necesară nu este atinsă.

Zgomote
Problema de zgomot şi acustica autovehiculului sunt foarte complexe şi, prin urmare, vor putea fi diagnosticate si remediate in atelierele de specialitate.

Cu toate acestea, sunt recomandate unele verificări înainte de a înlocui un turbocompresor care este, probabil, zgomotos.

-Neetanşeităţi ale tubulaturii de admisie a compresorului
Zgomotul normal, fluieratul specific de funcţionare al turbinei, va fi amplificat în funcţie de natura defecţiunii.
Mai mult decât atât, admisia aerului nefiltrat poate determina contaminarea cu obiecte străine si eroziunea compresorului.

-Neetanşeităţi ale tubulaturii de supra-alimentare sau a intercooler-ului:
Generează un şuierat puternic sau un fluierat înalt care se amplifică cu creşterea turaţiei turbosuflantei / presiunii.
Acest defect poate determina turbina să se supratureze!

6a-Dezechilibru datorat contaminării cu obiecte străine :7a
Datorită turaţie ridicate de lucru, rotorul compresorului se poate deteriora chiar si de la cele mai mici particule.
Dacă rotorul turbinei se deteriorează, dezechilibru creat cauzează apariţia unui zgomot sincron, iar paletele deteriorate creează un zgomot pulsatoriu.

 

-Zgomote si neetanseitati ale tubulaturii de evacuare:

O pierdere de gaze la nivelul galeriei de evacuare sau a racordului de EGR, datorită unei garnituri defecte, determina apariţia unui zgomot foarte puternic de tip fluierat, care de cele mai multe ori este confundat cu un zgomotul de turbină.

Concluzii:
Turbocompresorul este o componentă complexă a motorului şi, prin urmare, foarte sensibilă la perturbări ale întregului ansamblu.
O turbină defectă este adesea consecinţa unei alte defecţiuni ale motorului. Nu este suficient să se înlocuiască doar turbocompresorul!
Există o multitudine de componente care influenţează presiunea de supra-alimentare, nu doar turbocompresorul.

Distribuie si prietenilor:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest